A partir del dia 31 de març de 2017, es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic en els punts de venda de mercaderies o productes

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat, en el marc de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i

del sector públic, un seguit de modificacions del text refós de la Llei reguladora dels residus, entre les quals es prohibeix segons, l´art.195.3, el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic, incloent el plàstic en general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable, amb exclusió de les compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent, en els punts de venda de mercaderies o productes.

La mesura és aplicable a tots els comerços de Catalunya, ja siguin d'alimentació o no, sempre que en vendre el producte facin servir bosses de plàstic. 

L’objectiu és reduir els residus plàstics del nostre entorn natural i d’aquesta manera preservar el medi ambient.

A l´Agència de Residus de Catalunya (residus.gencat.cat) estàn disponibles els cartells informatius descarregables per als comerços i els quals adjuntem amb la present circular.

Joomla templates by a4joomla