L’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques es va declarar constitucional pel Tribunal Constitucional a la seva Sentència 28/2018, de 28 de febrer de 2019.

Aquest impost l’hauran de suportar les persones jurídiques residents a Catalunya que siguin titulars de béns considerats com a no productius (és a dir, no associats a l’activitat econòmica) i alguns drets que recauen sobre aquest béns, quan realment el seu ús es destini a activitats particulars, com ara puguin ser béns immobles, vehicles amb potència de més de 200 cavalls, embarcacions de lleure, aeronaus i objectes d’art, antiguitats i joies.

L’impost es presentarà cada any entre l’1 i  el 30 de juny, tot i que de manera excepcional enguany el termini canvia: com l’aplicació del tribut ha estat en suspens durant diversos anys, i havent-s’hi ratificat la seva constitucionalitat, s’ha estipulat un termini específic per presentar de forma extraordinària la declaració dels exercicis 2017,2018 i 2019: de l’1 de octubre al 30 de novembre de 2019

Joomla templates by a4joomla