El Consell Europeu ha aprovat, el 13 de juny de 2019, el reglament que regula l'autoritat laboral Europea. La nova «Autoritat Labora» començarà a treballar a l'octubre un cop presa la decisió relativa a la seva seu.

La Comissió va presentar la seva proposta de creació d'una Autoritat Laboral al març de 2018, i al febrer de 2019, el Parlament Europeu i el Consell van arribar a un acord provisional. Després de l'aprovació del Parlament Europeu, també el Consell ha adoptat el 13 de juny passat formalment el Reglament pel qual es crea l'Autoritat Laboral Europea, el qual entrarà en vigor en els pròxims dies, després de la seva signatura i publicació.

Què és l'autoritat laboral Europea?

La creació d'una «autoritat laboral Europea» s'engloba dins de l'intent de garantir que les normes de la UE sobre mobilitat laboral s'apliquin de forma equitativa, senzilla i eficaç. L'Autoritat Laboral Europea, té per objecte la creació d'aquesta «autoritat laboral Europea», en forma d'una agència descentralitzada de la UE per abordar els següents desafiaments més importants:

 • Suport i orientació inadequats a les persones i les empreses en situacions transfrontereres, inclosa la incompleta o escassa disponibilitat d'informació al públic sobre els seus drets i obligacions;
 • Accés a la informació i intercanvi d'informació insuficients entre les autoritats nacionals responsables dels diferents àmbits de la mobilitat laboral i la coordinació de la seguretat social;
 • Insuficient capacitat de les autoritats nacionals per organitzar la cooperació amb autoritats a través de les fronteres;
 • Fragilitat dels mecanismes per a la realització d'activitats conjuntes d'aplicació transfronterera o absència d'aquests mecanismes;
 • Absència d'un mecanisme de mediació transfronterer específic entre els Estats membres en tots els àmbits de la mobilitat laboral i la coordinació de la seguretat social;
 • Organització insuficient de la cooperació a nivell de la UE en aquest camp.

En el context de garantir una mobilitat laboral equitativa en el mercat interior, la proposta té per objecte:

 • Millorar l'accés de les persones i els ocupadors a la informació sobre els seus drets i obligacions en els àmbits de la mobilitat laboral i la coordinació de la seguretat social, així com l'accés als serveis pertinents;
 • reforçar la cooperació operativa entre les autoritats en l'aplicació transfronterera de la legislació de la Unió pertinent, inclosa la facilitació d'inspeccions conjuntes;
 • proporcionar mediació i facilitar les solucions en casos de diferències entre autoritats nacionals i de pertorbacions del mercat laboral transfronterer, com ara les reestructuracions d'empreses que afecten diversos estats membres.

Igualment, la nova Autoritat posarà en comú tasques tècniques i operatives de diferents organismes de la UE en una estructura permanent, a fi d'aconseguir resultats millors i més eficients sobre la base d'un fòrum reforçat per a la cooperació i les activitats conjuntes d'investigació. En aquest context, l'Autoritat:

 • Assumirà la gestió de l'Oficina Europea de Coordinació EURES, de la qual s'encarrega actualment la Comissió;
 • Substituirà el Comitè Tècnic de Lliure Circulació dels Treballadors;
 • Substituirà el Comitè d'Experts sobre Desplaçament de Treballadors;
 • Substituirà la Comissió Tècnica, la Comissió de Comptes i el Comitè de Conciliació de la Comissió Administrativa de Coordinació dels Sistemes de Seguretat Social;
 • Substituirà la Plataforma europea de lluita contra el treball no declarat.

Alhora, la nova Autoritat respectarà plenament les competències nacionals basades en el Tractat, no imposarà requisits addicionals de presentació d'informes als Estats membres i no complicarà o duplicarà les estructures administratives existents.

Com es van a beneficiar les persones i les empreses d'una nova autoritat laboral Europea?

Com s'especifica en les preguntes i respostes sobre l'autoritat laboral Europea publicades després de l'acord provisional de 5 de febrer de 2019, les persones i les empreses podran accedir sense fissures a informació a nivell nacional i de la UE sobre la mobilitat laboral. Per exemple, un treballador o empresari del sector de la construcció trobaria informació sobre possibilitats d'ocupació i sobre els drets i obligacions derivats del Dret de la UE, però també sobre els convenis col·lectius nacionals pertinents en el sector i sobre condicions de treball, salaris, o requisits específics de salut i seguretat. Les pimes es beneficiarien especialment d'un millor accés a la informació, ja que el 90% de les empreses registrades al portal de la mobilitat professional EURES són pimes.

En concret, l'Autoritat serà responsable de la gestió del portal de la mobilitat professional, que actualment proporciona informació a particulars i empreses sobre ocupació i oportunitats de contractació, informació pràctica sobre treballar a l'estranger, així com una eina de connexió entre ofertes i demandes d'ocupació.

Basant-se al portal EURES i en sinergia amb el portal digital únic proposat recent ment per la Comissió Europea, l'Autoritat garantirà que el públic tingui accés a la informació que necessiti per prendre decisions i exercir els seus drets en relació amb la mobilitat laboral transfronterera, en particular en els àmbits del desplaçament de treballadors i la seguretat social.

A més, l'Autoritat promourà la disponibilitat d'informació relativa a les legislacions nacionals pertinents, així com a les normes sectorials (per exemple, convenis col·lectius nacionals sectorials). En particular, prestarà assistència per ajudar els Estats membres a millorar la precisió i la facilitat d'ús de la informació que s'ofereix en els seus llocs web nacionals, d'acord amb les normes de qualitat establertes pel portal digital únic.

Joomla templates by a4joomla