Complint amb el nostre deure d'informar-los i assessorar-los, pel que fa a les obligacions i requeriments legals que exigeix la nostra legislació, els recordem que el Parlament Europeu ha aprovat el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que serà d'aplicació directa per a tots els estats membres. Aquest Reglament deroga la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i serà d'aplicació a partir del proper 25 de maig del 2018.

 Totes les empreses incloent els empresaris autònoms han d'adoptar les mesures que assegurin raonablement que estan en condicions de complir amb els principis, drets i garanties que el Reglament estableix. Hauran de realitzar una anàlisi de risc dels seus tractaments, planificar i establir el registre de tractament de dades, mesures de seguretat per a cada tractament, implantar avaluacions d'impacte, revisar clàusules de privacitat i realitzar una auditoria de les mesures de seguretat que s'estan aplicant a les seves dades.

 Les sancions per incompliment poden arribar fins a 20 milions d'euros, o el 4% del volum de negoci.

 Poseu-vos en contacte amb nosaltres si volen que els ajudem a cobrir aquest requeriment legal.

 Confiant que aquesta informació els serveixi d'ajuda per complir amb aquest requisit legal, aprofitem aquesta ocasió per a saludar-los molt atentament i agrair-los la seva col•laboració i confiança.

Joomla templates by a4joomla