Imprimeix
Categoria: Actualitat

Mitjançant la present els informem que el proper 01-10-2018 entrarà en vigor l'obligatorietat, per a tots els ciutadans que estiguin donats d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, la recepció per mitjans electrònics de les notificacions telemàtiques de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Donada aquesta obligatorietat els treballadors autònoms hauran de consultar les seves bústies periòdicament per tal de poder descarregar-se les possibles notificacions electròniques. El termini per a l'obertura de les notificacions serà de 10 dies des de la posada a disposició de la notificació, en el cas de la no obertura passats els 10 dies es considerarà per notificat.

Des Asindem, els oferim el servei de recepció de Notificacions Electròniques, on diàriament es consulten les bústies, el cost és de 100,00€ anuals (8,30 € mensuals), sent necessari disposar d'un certificat digital.